D      Am    C        G 
Svatý, svatý Beránek náš jenž byl obětován 
D       Am     C        G 
Zpívej Králi novou píseň, v lásce vládne nám 

D          Am 
Svatý, svatý, svatý, je Pán Bůh všemohoucí 
C          G 
Jenž byl a je a přichází 
D          Am 
Se vším, co stvořil, zpívám, ať Krále oslavím 
C            G          D Am C G 
Ty sám jsi vše, co mám, já s úctou tě chválím 

D       Am 
Z duhy šat má, barvami září 
C           G 
Před ním jdou blesky, hromy bijí 
D         Am 
Síla a požehnání, sláva ti náleží 
C            G 
Vždyť jen ty jediný jsi Král 

D      Am 
Úžas cítím, cítím bázeň 
C          G 
Když jen zazní jméno Tvé 
D           Am 
Ve jménu tvém je síla, dech a živá voda 
C          G 
Žasnu nad tím tajemstvím 

0
Initial upload
2017-06-08 - 12:09:08