E       C#m 
अँगालोमा बाँधी राख्‍न प्रभु तिमीलाई चाहन्छ 
A       B   E 
तिम्रा दोषहरू मेटाउन धेरै धेरै चाहन्छ 
D  A   E  D   A   E 
फर्क फेरि अँगालोमा सुन्दर जीवन जीउनलाई 
E     C#m 
अँगालोमा बाँधी राख्‍न प्रभु तिमीलाई चाहन्छ 
A        B   E 
तिम्रा दोषहरू मेटाउन धेरै धेरै चाहन्छ 

 A   E  A   C#m B   A B  E 
डुबि जाने घाम सारा यो जीवन किन किन लटाई रहेछ 
A   E   A    E 
दोबाटोमा पर्खि प्रभु तिमीलाई बोलाउँछ्न् 
E       C#m 
अँगालोमा बाँधी राख्‍न प्रभु तिमीलाई चाहन्छ 
A        B   E 
तिम्रा दोषहरू मेटाउन धेरै धेरै चाहन्छ 

 A   E A  C#m B A B   E 
सुख खोजेर प्रभु भुलेर कहाँ कता हराइ रहेछौं 
A    E   A    E 
फर्क फेरि अँगालोमा तिमीलाई बोलाउँछ्न् 
E       C#m 
अँगालोमा बाँधी राख्‍न प्रभु तिमीलाई चाहन्छ 
A        B   E 
तिम्रा दोषहरू मेटाउन धेरै धेरै चाहन्छ

0
Initial upload
2017-08-25 - 14:42:57
1
Chords/Lyrics
2017-08-25 - 14:38:20
2
Chords/Lyrics
2017-08-25 - 14:42:57